Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

WE WŁADZY

PRZYJACIELE   

WOLONTARIATU  DOBRE   SERCE

 Mówi się, że przyjaźń powstaje podczas długotrwałego procesu. A tak się złożyło, że spontaniczna iskierka sympatii, która pojawia się przy pierwszym spotkaniu, powoli przeradza się w przyjaźń. Wzajemny szacunek, wspólne cele oraz niezwykła życzliwość powodują, że taka więź jest silniejsza niż wszelkie przeszkody, które stwarza życie. Tak właśnie było z nami.

Wolontariat DOBRE SERCE został powołany przez byłego Starostę Grójeckiego Mirosława MALISZEWSKIEGO (obecnie poseł na Sejm RP). 

    PRZYJACIELE  Z  PARLAMENTU

  I 

ADMINISTRACJI  PAŃSTWOWEJ

Mirosław  MALISZEWSKI  –  poseł  na  Sejm  RP

 

Jacek  KOZŁOWSKI  –  Wojewoda Mazowiecki

 

Andrzej  RYBUS  – TOŁŁOCZKO  –  Doradca  Wojewody  Mazowieckiego

 PRZYJACIELE   Z   SAMORZĄDÓW

 

Starostwo  Powiatowe  w  Grójcu

 w latach od 2006 do 2014

Starostowie: Janusz Różycki i Marian Górski

 

Jacek  STOLARSKI  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Grójec

Sławomir   CHMIELEWSKI  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Mogielnica

Tadeusz  ZAKRZEWSKI  –  Wójt  Gminy  Chynów

 

Wiesław  NASIŁOWSKI  –  Wójt  Gminy  Pniewy

 

Marek  PIETRZAK  –  Wójt  Gminy  Jasieniec

Józef  Grzegorz  KUREK  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Mszczonów

 

Wiesław  BANACHOWICZ  –  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Białobrzegi

w latach od 2010 do 2014

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.