Wolontariat "Dobre Serce'' przy Obywatelskim Ruchu Obrony Bezrobotnych (OROB) w Grójcu już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

KONTAKT

Wolontariat – Dobre Serce przy OROB

os. Polna 9 lokal 0
05-600 Grójec

e-mail: dobreserce@dobreserce.com.pl
tel. 515-309-536, 609 258 240
www: http://www.dobreserce.com.pl
KRS: 0000126722

Konto:
Bank Spółdzielczy w Grójcu
08 9128 0002 2001 0018 4494 0001

Ponadto informujemy, że osoby które mają trudną sytuację materialną z powodu utraty pracy, choroby, itp., mogą skorzystać
z bezpłatnej pomocy (żywność, ubrania, pomoc lekarska, pomoc w uzyskaniu pracy) w naszej placówce
w każdy poniedziałek i wtorek w godz. 10.00 – 14.00.

Informacje pod tel. 515-309-536 lub 609-258-240.

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.