Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

ZABAWY i WYCIECZKI

2015.10.17 WYCIECZKA DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRÓJCU

Październik 17, 2015

Tym razem w deszczową pogodę grupa wolontariuszy małych i dużych  mogła zwiedzić siedzibę Państwowej  Straży  Pożarnej w Grójcu. Dzieci z podziwem oglądały zgromadzony sprzęt i nie jeden pomyślał, że chciałby zostać strażakiem. Dziękujemy bardzo  strażakom za mile spędzony czas.

Dyskoteka PANORAMA

Marzec 1, 2014

Ostatnia sobota karnawału to dzień radości i tańca dla dzieci powiatu grójeckiego, mszczonowskiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego, które gościł właściciel Dyskoteki ,,PANORAMA’‚ w Przęsławicach Pan Dariusz Russek dzięki Wolontariatowi ,,DOBRE SERCE ” przy OROB w Grójcu. To już drugi raz dzieci mogły wspólnie przy dobrej muzyce się integrować, a okazja była do tego znakomita bo swoją […]

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.