Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

PACZKI DLA SENIORÓW

2015.12.22 PACZKI DLA SENIORÓW JASIENIEC

Grudzień 22, 2015

Tak jak w latach ubiegłych w okresie przedświątecznym wolontariusze z Wolontariatu ,,DOBRE SERCE” przygotowali dla samotnych seniorów z pow. grójeckiego paczki żywnościowe. Razem z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej, Burmistrzami lub Wójtami w gminach rozdali składając życzenia świąteczne i noworoczne. Olbrzymie zdziwienie a nie jednokrotnie wzruszenie i łzy towarzyszyły tym wizytom. Tym razem paczki otrzymali seniorzy […]

2015.12.21 PACZKI DLA SENIORÓW GRÓJEC

Grudzień 21, 2015

Dziś obdarowaliśmy paczkami żywnościowymi seniorów grójeckich osiedli. Razem z pracownikami Spółdzielni Mieszkaniowej ,,SAMOPOMOC” z Grójca składając życzenia świąteczne 30-tu seniorom. Przyjęto nas bardzo miło i dziękowano za pamięć.

2015.12.11 PACZKI DLA SENIORÓW W MOGIELNICY

Grudzień 11, 2015

Tradycyjnie już z Panem Burmistrzem Gminy i Miasta Mogielnica Sławomirem Chmielewskim odwiedziliśmy seniorów i wręczyliśmy paczki żywnościowe, składając najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Wszyscy byli wzruszeni z tej bezinteresownej pomocy.

2015.12.10 PACZKI DLA SENIORÓW W GMINIE PNIEWY

Grudzień 10, 2015

Wolontariat,,DOBRE SERCE”, Wójt Gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski i pracownicy GOPS odwiedzili samotnych seniorów wręczając im paczki żywnościowe i życzenia świąteczne i noworoczne. Wolontariusze z wolontariatu przygotowali paczki żywnościowe z produktów , które zebrali podczas Świątecznej Zbiórki Żywności stojąc przy wózkach w sklepach ,,, bo dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku”.

2015.12.10 PACZKI DLA SENIORÓW W CHYNOWIE

Grudzień 10, 2015

Już po raz kolejny, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Wolontariat,, DOBRE SERCE” przy OROB w Grójcu, Wójt Gminy Chynów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 10 grudnia 2015r odwiedzili 30 seniorów. Odwiedziny były dla tych osób potwierdzeniem serdeczności, przyjażni, dobrego serca, bezinteresownej pomocy, zwykłego ludzkiego dobra. Przekazane paczki żywnościowe i życzenia […]

2015.12.09 ŚWIĄTECZNE PACZKI DLA SENIORÓW N.MIASTO

Grudzień 9, 2015

  Współpracując z Samorządem w Nowym Mieście nad Pilicą zdecydowaliśmy pomóc rodzinom wielodzietnym i osobom samotnym wspierając ich paczką żywnościową. Zdziwienie, wzruszenie i radość mieszły się nawet ze łzami, gdyż nigdy jeszcze tak z zaskoczenia nie było takich miłych niespodzianek. Wszystkie paczki ( 60 szt) zostały rozwiezione z Panem Burmistrzem Mariuszem Dziubą. Cieszymy się bardzo, […]

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.