Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

NAGRODY

2015-11-06 NAGRODA OD MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Listopad 6, 2015

  6 listopada 2015r w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wręczono doroczne Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego przyznawana jest osobom wybitnym, których działalność twórcza, charytatywna czy społeczna promuje nasz region nie tylko w kraju , ale też poza nim.Otrzymują ją ludzie aktywni społecznie ,a także angażujący się w działania umacniające tożsamość kulturową […]

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.