Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

GALE WOLONTARIATU

2016.02.29 III GALA WOLONTARIATU 2014-2016

Maj 7, 2016

W ostatni dzień lutego w Grójeckim Ośrodku Kultury odbyła się V Gala Wolontariatu,, DOBRE SERCE” przy OROB w Grójcu. Gala to możliwość podziękowania wszystkim, którzy wspierają działania Wolontariatu, samorządowcom, sponsorom, darczyńcom a przede wszystkim wolontariuszom i wszystkim ludziom ,,wielkiego serca”. W tym roku była szczególna okazja świętowania, gdyż już minęło 10 lat jak Wolontariat,,DOBRE SERCE”pomaga i […]

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.