Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

CZYSTY LAS

2016.09.10 LASY OSUCHÓW

Październik 6, 2016

Społeczna akcja sprzątania lasów pod hasłem ,,CZYSTY LAS LECZY NAS” kontynuowana przez Wolontariat,,DOBRE SERCE” już tradycyjnie we wrześniu odbyła się w Osuchowie w Gm. Mszczonów. Liczna grupa podopiecznych organizacji zaangażowała się w społeczne działania na rzecz swojej małej ojczyzny.Uzbierali dużo worków śmieci a nagrodą za wykonaną pracę już tradycyjnie było ognisko z kiełbaskami od Nadleśnictwa […]

2016.06.11 LASY PNIEWY

Październik 6, 2016

Jak co roku w czerwcu zbiórka sprzątania lasów pod hasłem ,,CZYSTY LAS LECZY NAS” odbyła się w Gminie Pniewy w Osieczku. Duża grupa ochotników przystąpiła do działania. Sprzątnięto duże ilości śmieci wywiezione do lasu we wsi Przykory oraz sprzątnięto śmieci nad stawami w Osieczku. Na zbiórkę przybył też Wójt Gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski, który przywitał […]

2016.05.14 LASY MOGIELNICA

Październik 6, 2016

,,CZYSTY LAS LECZY NAS” pod takim hasłem odbyła się druga w tym roku zbiórka sprzątania lasów przez wolontariuszy, tym razem w Gminie Mogielnica. Sprzątaliśmy w Brzostowcu przy bardzo ruchliwej drodze a wygodnej dla kierowców i ich pasażerów żeby posprzątać samochód i zostawić śmieci w lesie. Tym razem całe rodziny pracowały a na zakończenie nagrodą było […]

2016.04.9 LASY MODŻEWINA

Październik 6, 2016

Społeczna akcja Wolontariatu,,DOBRE SERCE” sprzątania lasu pod hasłem ,,CZYSTY LAS LECZY NAS” rozpoczęta. To już 9 sezon , podopieczni organizacji i wolontariusze w każdą drugą sobotę miesiąca od kwietnia do października sprzątają lasy w pow. grójeckim. W tym roku rozpoczęliśmy w Gminie Belsk Duży w Rezerwacie Modrzewina. Duża grupa dorosłych i dzieci sprzątnęła rezerwat, a […]

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.