Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

2016.09.10 LASY OSUCHÓW

Społeczna akcja sprzątania lasów pod hasłem ,,CZYSTY LAS LECZY NAS” kontynuowana przez Wolontariat,,DOBRE SERCE” już tradycyjnie we wrześniu odbyła się w Osuchowie w Gm. Mszczonów. Liczna grupa podopiecznych organizacji zaangażowała się w społeczne działania na rzecz swojej małej ojczyzny.Uzbierali dużo worków śmieci a nagrodą za wykonaną pracę już tradycyjnie było ognisko z kiełbaskami od Nadleśnictwa Grójec oraz słodycze Firmy FERRERO i napoje Firmy ,,ZBYSZKO”, które pozyskał Wolontariat. Wszystkich serdecznie zapraszamy na następne sprzątanie, które

odbędzie się w drugą sobotę października. Do zobaczenia.

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.