Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

2016.07.31 COROCZNE WSPOMNIENIE W EMAUS O WOJCIECHU SIEMIONIE

Już po raz szósty dzięki Księdzu Kanonikowi Radosławowi Walerowiczowi Wolontariat ,,DOBRE SERCE” organizuje w Ośrodku – Edukacyjnym Diecezji Radomskiej w Turnie k/ Białobrzegów wspólną modlitwę i spotkanie wszystkich przyjaciół śp. Wojciecha Siemiona. Spotkania te odbwają się zawsze w pierwszą niedzielę po urodzinach Wojciecha Siemiona tj, po 30 lipca. Do Turna przybyli aktorzy , poeci ,muzycy , malarze i śpiewacy. Była też Telewizja Warszawa i TV – Mazowsze. Krótki program artystyczny wykonany przez artystów przeniósł wszystkich do magicznego Dworu w Petrykozach w którym gospodarz zararzał wszystkich piękną poezją , która została w naszych sercach do dziś. Powróciły w pamięci te niezapomniane chwile i wielkie serce nie tylko aktora ale też wolontariusza, który zawsze był gotowy pomóc drugiemu człowiekowi, co okazywał chociażby współpracując z Wolontariatem ,,DOBRE SERCE” biorąc udział trzy razy w roku w zbiórkach żywności w sklepach i angażując do tego swoich przyjaciół aktorów , aby wynik był większy. Minęło sześć lat a pamięć jest ciągle żywa i daje nam siły do dalszej pracy , bo takie spotkania utwierdzają i dziękują za zasiane ziarenko dobra w naszych sercach.

Wolontariat ,, DOBRE SERCE”

Urszula i Karol Pietrzakowie

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.