Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

2016.07.21 SPRZĄTANIE GRÓJCA

Chociaż słońce miło grzeje i jest czas urlopów wolontariusze z ,,DOBREGO SERCA” sprzątali Osiedla Mieszkaniowe w Grójcu .Dzięki współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,SAMOPOMOC” w Grójcu możemy zrobić coś dla swojej małej ojczyzny a już bardzo cieszy kiedy spacerujemy po czystym chodniku i patrzymy na ładne trawniki . W nagrodę wszyscy otrzymali napoje .

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.