Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

2016.06.11 LASY PNIEWY

Jak co roku w czerwcu zbiórka sprzątania lasów pod hasłem ,,CZYSTY LAS LECZY NAS” odbyła się w Gminie Pniewy w Osieczku. Duża grupa ochotników przystąpiła do działania. Sprzątnięto duże ilości śmieci wywiezione do lasu we wsi Przykory oraz sprzątnięto śmieci nad stawami w Osieczku. Na zbiórkę przybył też Wójt Gminy Pniewy Wiesław Nasiłowski, który przywitał wszystkich ochotników i pochwalił za tak liczne przybycie. Na zakończenie tradycyjnie było ognisko z kiełbaskami przygotowane przez Nadleśnictwo Grójec.

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.