Wolontariat "Dobre Serce'' już od 2005 roku pomaga ludziom bezrobotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym a szczególnie chorym dzieciom z powiatu grójeckiego, białobrzeskiego i piaseczyńskiego. Realizujemy program UE-PEAD (Programme Europeen d'Aide aux plus Demunis - Europejski Program Pomocy Żywnościowej) współpracując z Radomskim Bankiem Żywności i pomagamy w pomocy żywnościowej, ale także organizujemy z podopiecznymi społeczne akcje.

Wielkanocna zbiórka żywności NOWE MIASTO

Treść artykułu zostanie uzupełniona wkrótce.

Aktualnie można przeglądać zdjęcia.

 

Copyright © Wolontariat Dobre Serce.